Terborg vroeger en nu

Terborg heeft zijn bestaan te danken aan de Heren van Wisch die reeds in 1178 het kasteel bewoonden. Wisch vormde, net als Bergh, Bronkhorst en Baer, een zogenaamde Bannerheerlijkheid, waarvan de Bannerheren met een eigen leger ten strijde trokken.

kasteel-wisch.jpg

Kasteel Wisch - foto Nol Kiefte

In het jaar 1382 vroeg Hendrik van Wisch aan de Bisschop van Utrecht om de gemeenschap van zijn burcht te willen afscheiden van Etten en te mogen komen tot een zelfstandige parochie. Deze parochie kreeg de naam "Toe Burg" wat wil zeggen: 'gelegen bij de burcht'. Op 23 april 1419 verhieven Derck en Hendrik van Wisch Toe Borch tot een stad. Dit had grote gevolgen voor het latere Terborg. Door deze stadsrechten onderscheidde Terborg zich van de omliggende woonkernen. Dit leidde in het begin tot veel privileges. Later was het alleen de historische titel die telde. Dus min of meer vergane glorie.

Wat in die tijd wel grote invloed had op een plaats was het geloof. De Heren van Wisch stonden bekend als zeer strijdlustig. Voor de Bisschop van Utrecht gingen ze echter letterlijk en figuurlijk op de knieƫn. Later bleek dat de inwoners van Terborg ongeveer voor de ene helft Nederlands Hervormd en voor de andere helft Rooms Katholiek waren. Dat had een remmende werking op de samenleving. Decennia lang was het vaste prik dat men alleen kocht bij de middenstanders die naar dezelfde kerk gingen als de koper. Was het in het een paar duizend inwoners tellende Terborg al moeilijk voor de gelovige winkelier om het hoofd boven water te houden, een eventuele ongelovige zakenman wist bij voorbaat dat er voor hem in Terborg geen droog brood te verdienen was. Dit gold ook voor verenigingen.

Toen de invloed van de kerk meer en meer afzwakte, kwam er ook meer eenheid en slagvaardigheid in Terborg. De man die daar heel goed op inspeelde was Gijs van Oort. Deze vorig jaar overleden oud-Ettenaar was van onschatbare waarde voor de Terborgse gemeenschap. Hij was de initiatiefnemer van de onmogelijk geachte maar noodzakelijke fusies tussen de Terborgse muziek- en gymnastiekverenigingen. Daarna verliep alles vrij soepel: Als de Hervormde Kerk in nood was deden de katholieken enthousiast mee aan acties om geld in te zamelen en andersom net zo. Toen bewees Terborg gezamelijk tot veel in staat te zijn. Dat kwam het best tot uitdrukking toen in 1969 het 550-jarig bestaan van het stadje werd gevierd. Heel Terborg werkte mee aan een grandioze feestweek met een internationaal turnfestijn, de KRO-studio in Terborg, een avondprogamma met landelijk bekende artiesten, judo-demonstraties met o.a. Anton Geesink enz. Terborg toonde zich op zijn best en dat tracht het nog steeds te doen.  

Doordat het aantal woningen dat men mocht bouwen van de provincie -in tegenstelling tot Doetinchem- altijd zeer beperkt is geweest, groeide het aantal inwoners slechts matig. Desondanks zijn de voorzieningen in Terborg prima te noemen. Zo zijn er drie landelijke supermarkten en twee winkels van bekende drogisterijketens. Zij trekken veel mensen van buitenaf. Dat doet ook het fraaie natuurbad dat in samenwerking met Silvolde is aangelegd en de sporthal met fitnesscentrum Physique, die allemaal voorzien in een behoefte van zeer velen.

Ook de industrie in Terborg floreert, zeker voor zo'n kleine plaats, uitstekend. De hoofdstraat was een fraaie winkelstraat, maar de laatste jaren zwaar in verval. Belanghebbenden, waaronder de gemeente en de woningbouwstichting, hebben echter al gedegen plannen om de straat in ere te herstellen.

Het mooie natuurschoon op De Paasberg, waar u prima kunt wandelen, maakt het geheel tot een stadje waar het rustig is en prettig om te wonen.

Frans Jansen 
 

LAATSTE NIEUWS

Intocht Sint groot succes

sint-2021-2.jpg

Zoals elk jaar laat Sinterklaas zich door niets tegenhouden....

Lees meer

Wanneer komt Sinterklaas naar Terborg?

Sint2021.jpg

Ook in 2021 komt Sinterklaas naar Terborg. Hoe, waar en wann...

Lees meer